Objednávka knihy CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2017

Dodávateľ:

Jozef ČURILLA - JOMA

Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky, tel. 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43

IČO: 33 572 534, DIČ: SK 1020494354

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Martin, č.ú.: 0061348510/0900


Objednávateľ:

Meno a Priezvisko:
Mesto:
Ulica:
PSČ:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Poznámka: