Redakcia

Vydavateľ:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky
Redakcia:
Joma Travel, s.r.o.
Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky
Tel.: 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43
E-mail: curilla@jomamt.sk
WWW: www.cestovnyinfomator.sk, www.cestovniinfomator.cz, shcg.sk
Preklady:
Lívia Krivušová
Ing. František Tyukos
WWW:
Whitecomp, s.r.o.
Pezinská 43, Senec 903 01
WWW: www.whitecomp.sk
E-mail: info@whitecomp.sk
Autorské práva vyhradené. K reprodukovaniu, ukladaniu do databáz, šíreniu elektronickou či inou cestou je treba výslovný písomný súhlas vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah ani grafické podklady inzerátov.