Česko-Slovensko očami cestovného informátora

A Szlovák Köztársaság jellemzése

A Szlovák Köztársaság Közép - Európában fekszik, fővárosa Bratislava (Pozsony). Területe 49 035 km2. Legalacsonyabb pontjaa Bodrog folyó 96 m t.sz.f. magassággal, legmagasabb pontja a Gerlach csúcs 2655 m t.sz.f.m. Az ország területének profiljáta tengerszint feletti magasságból adódó nagy különbségek határozzák meg. Szlovákia középső és északi része hegyvidékes,benyúlik a Kárpátok íve, itt a közlekedési hálózat ritkább, az ország déli és keleti része alföld jellegű, ezért fontos mezőgazdaságiterületet képez fejlett közlekedési hállózattal.Az ország területe a mérsékelt éghajlati övezetben fekszik a négy évszak tipikus váltakozásával. Nagyon fontos jelentőségűa Duna folyó, amely összeköti Szlovákiát Bécs városával, a Rajna-Mohan csatornával és a Fekete-tengeri kikötőkkel. Leghosszabbfolyója a Váh (Vág) folyó (400 km). Tavak csaknem kivétel nélkül a hegyekben vannak. Egyedülálló természeti jelenség a VyšnéRužbachy-ban (Felsőzúgó) található Kráter nevű travertines tó. Mesterséges víztáro ...

Több...

Régiók

Döntünk