Česko-Slovensko očami cestovného informátora

Charakterystyka Republiki Słowackie

Republika Słowacka, stolica Bratysława, leży w Europie Środkowej. Ustrojem państwowym jest republika. Słowacja zajmuje powierzchnię 49 035 km2. Najniżej położonym miejscem jest rzeka Bodrog 95 m n.p.m. a najwyższym miejscem jest szczyt Gerlach 2655 m n.p.m. Duże zróżnicowanie ukształtowania terenu jest charakterystyczne dla tej krainy. Słowacja Środkowa i Północna jest górzysta - ciągnie się tu łuk karpacki, arterie komunikacyjne są rzadsze. Słowacja Południowa i Wschodnia ma charakter nizinny, jest znaczącym rejonem rolniczym Słowacji z dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną. Obszar leży w strefie klimatycznej umiarkowanej, dla której są typowe cztery pory roku. Wielkie znaczenie ma rzeka Dunaj, która łączy Słowację z Wiedniem, z kanałem Rhein-Mohan i z portami Morza Czarnego. Najdłuższą rzeką jest Váh (403 km). Jeziora znajdują się przeważnie w górach. Unikalnym tworem przyrody jest tufowe jeziorko Kráter w miejscowości Vyšné Ružbachy. Do sztucznych zbiorników wodnych należą stawy ry ...

Więcej...

Regiony