NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA

Adresa:
Kubínyiho námestie 38/3
Obec:
Lučenec
PSČ:
984 01
Telefón:
00421/47/433 25 02, 00421/47/433 23 97
Fax:
00421/47/433 29 80
Email:
info@nmg.sk
GPS:
48°19’41.63”N 19°40’12.04”E
WWW:
http://www.nmg.sk
19 °C
32 °C
Prevažne slnečno
19 °C
33 °C
Prevažne slnečno
20 °C
32 °C
Prevažne slnečno
20 °C
33 °C
Prevažne slnečno
20 °C
33 °C
Slnečno

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
Vzniklo v roku 1955 a špecializuje sa na históriu sklárstva, smaltovníctva a výtvarné umenie späté s Novohradom. Spravuje zbierky z oblasti archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Pravidelne organizuje medzinárodné podujatia Trienále akvarelu (1983) a Medzinárodné keramické sympózium (1989). Stála expozícia „Poklady minulosti“ ponúka výber z najvzácnejších zbierkových súborov.

VÝSTAVA

Sadnite si, prosím II.

 

KURÁTOR/KA VÝSTAVY: MGR. MICHAELA ŠKODOVÁ

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali majetnejší ľudia pri usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého. Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto. Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.


Zámerom výstavy Sadnite si, prosím II. je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v 19. a 20. storočí a zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja  zreštaurovať v rokoch 2017 a 2018.

Výstava nadväzuje na výstavu pod rovnakým názvom z r. 2018, ktorá bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Je koncipovaná do viacerých celkov, predstavuje jednotlivé typy sedacieho nábytku, ktoré plnili vo vidieckom prostredí hlavne praktickú funkciu,  prechod od čisto praktických stoličiek cez drevené kreslá, používané v meštianskych domácnostiach až po luxusné historizujúce pohovky a kreslá pochádzajúce z interiérov lučenských živnostníkov, remeselníkov či vyššej spoločnosti.


Dôraz je kladený na trojrozmerné predmety zo zbierkového fondu múzea a galérie, ktoré sú doplnené dobovými fotografiami, ako aj maľbami, ktoré priamo dokazujú prítomnosť a časté využívanie jednotlivých typov sedacieho nábytku v novohradskej spoločnosti.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a   Fondu na podporu umenia.