Charakteristika Slovenskej republiky

Slovenská republika, hlavné mesto Bratislava, leží v strednej Európe. Štátne zriadenie je republika. Rozloha Slovenskej republiky je 49 035 km2. Najnižšie položené miesto je rieka Bodrog 95 m n.m. a najvyššie položené miesto je vrch Gerlach 2655 m n.m. Profil krajiny je charakteristický veľkými rozdielmi v nadmorskej výške Stredné a severné Slovensko je hornaté - zasahuje sem Karpatský oblúk, dopravné tepny sú tu redšie, južné a východné Slovensko má nížinný charakter a je významnou poľnohospodárskou oblasťou Slovenska, s dobre rozvinutou dopravnou sieťou. Územie leží v miernom podnebnom pásme, typické striedaním štyroch ročných období. Veľmi dôležitá je rieka Dunaj, ktorou je Slovensko spojené s Viedňou, s kanálom Rýn - Mohan a s prístavmi v Čiernom mori. Najdlhšou riekou je Váh (403 km). Jazerá sa vyskytujú takmer len v pohoriach. Unikátnym prírodným výtvorom je travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch. Medzi umelé vodné nádrže sa zaraďujú rybníky, vodné nádrže vybudované pre banské účely (tajchy v Štiavnických vrchoch) a nádrže na energetické účely - najväčšia je Oravská vodná nádrž, najväčšie vodné dielo je Gabčíkovo, postavené na Dunaji. Slovensko má bohaté zásoby minerálnych a termálnych prameňov, z ktorých sa využívajú najmä tie, ktoré majú liečivé účinky. Na Slovensku je 23 kúpeľných miest. Svetovú povesť majú Piešťany, Trenčianske Teplice a Bardejov. Zaujímavosťou je umelo navŕtaný gejzír v obci Herľany v Slanských vrchoch, jediný svojho druhu na európskom kontinente. Na Slovensku evidujeme 3200 jaskýň - najrozsiahlejšia je Demänovská jaskyňa, najväčší stalagmit (na svete) sa nachádza v Krásnohorskej jaskyni - 32,7 m. Známe sú Národné parky Vysoké Tatry, Pieniny, Nízke Tatry, Slovenský raj, Malá Fatra. Slovensko je svojou polohou na prirodzenej križovatke obchodných ciest, má významnú tranzitnú polohu. Na území SR schválil výbor Svetového dedičstva lokality do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ide o mestskú pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavnica, národnú kultúrnu pamiatku Spišský hrad a okolie, Hranice – rímskej ríše Dunajský Limes, Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata Bratislava – Rusovce, Rímsky vojenský tábor (kastel) Iža, Spišská kapitula a Žehra, pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Vlkolínec a jaskynný systém Slovenského krasu.